Ons Team

Ons team bestaat uit ervaren en betrokken mensen. Met veel enthousiasme werken we aan uiteenlopende projecten in de brandveiligheid voor diverse soorten gebouwen. Kennis en opleiding zijn voor ons belangrijk en wij zorgen ervoor dat we altijd up-to-date zijn over de regelgeving. De variëteit aan competenties binnen ons team en de intensieve samenwerking zorgen voor een brede inzetbaarheid bij complexe projecten. Kwaliteit en efficiency staan hoog in het vaandel. We willen graag de beste oplossing voor onze klanten.

Christiaan Huijbreghs

(+31) 6 11869600 | CHS@acuro.nl

De preventieve- en repressieve kant van brandveiligheid dichter bij elkaar brengen is voor mij dé uitdaging. Ik ben een gedreven en energieke brandveiligheidsexpert.

Specialisaties: risico-analyses, brandveiligheidsconcepten, vast opgestelde brandblus- en beheersystemen en op- en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS).

Tevens:

– Gastdocent Post HBO – Fire Safety Engineering (SKB/IVF)

– Gastdocent Post HBO – HIT-W (Avans+)

– Voorzitter Werkgroep C (Deskundigenpanel VBB – systemen – Het CCV)

– Officier van Dienst (Veiligheidsregio Utrecht)

– Diverse trainingen op maat


Matthijs Hardeman

(+31) 6 11869606 | MHA@acuro.nl

Mijn passie is klanten weloverwogen keuzes te laten maken door op strategisch niveau inzicht te geven in de kern van het brandveiligheidsprobleem. Ik help vervolgens de klant in het vinden van de beste oplossing. Dit doe ik door mijn betrokkenheid en sterk analytisch vermogen. Mijn missie is dat het resultaat werkbaar is voor alle betrokken partijen maar zeker ook de veiligheid waarborgt. Hier sta ik voor.

Specialisaties: risico-analyses, brandveiligheidsconcepten, vast opgestelde brandblus- en beheersystemen en op- en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS).

Tevens:
– Docent Masterclass brandblusinstallaties – Brandpreventie Academy
– Diverse trainingen op maat


Martin van Herk

(+31) 6 16951369 | MvH@acuro.nl

Tussen publieke partijen (omgevingsdiensten, gemeenten en veiligheidsregio’s) en private partijen (ontwikkelaars, gebouweigenaren, architecten en adviseurs) ben ik de bruggenbouwer. Met 12 jaar ervaring bij de overheid heb ik veel kennis opgedaan over vergunningverlening en bouwregelgeving. Door mijn netwerk weet ik altijd deuren te openen en resultaat te behalen.

Specialisaties: bouwregelgeving, gelijkwaardigheden en brandbeveiligingsinstallaties.


Niels Schoots

(+31) 6 27399276 | NSS@acuro.nl

Brandveiligheid is mijn passie. Preventief als adviseur en repressief als vrijwillig brandweerman. Door mijn ervaring kan ik onafhankelijk en deskundig advies geven om te komen tot dé beste oplossing. Die werkbaar is voor alle stakeholders.

Specialisaties: vast opgestelde brandblus- en beheersystemen (zoals sprinkler-, watermist-, blusgas-, blusschuimsystemen en blusmonitoren)

Tevens:
– Gastdocent Brandpreventie Academy – Brandblusinstallatie
– Brandmeester Bevelvoerder (Veiligheidsregio Gelderland-Zuid – Post Tiel)


Gert Hovestad

(+31) 6 11461012 | GHD@acuro.nl

U kunt mij alles vragen over bouwregelgeving en gelijkwaardigheden in brandveiligheid. Mijn ambitie is om klanten te helpen. Door meer dan 12 jaar ervaring bij de brandweer kan ik deskundig advies geven over uw brandveiligheidsvraagstukken. Mijn specialisaties zijn Bouwregelgeving en gelijkwaardigheden.

Specialisaties: bouwregelgeving en gelijkwaardigheden


Stefan Elfes

(+31) 6 21134808 | SES@acuro.nl

Ieder bedrijf en gebouw is anders, brandveiligheid kent geen standaardoplossing. Ik heb zowel ervaring aan de kant van de installateur (ontwerp en uitvoering) als aan de zijde van een inspectie-instelling. Hierdoor kan ik iedere klant goed adviseren in een werkbare beveiliging die past binnen de kaders van wet- en regelgeving.

Specialisatie: sprinklersystemen.


Willem Plaisier

(+31) 6 15668534 | WPR@acuro.nl

Met meer dan 15 jaar praktijkervaring als inspecteur van brandbeveiligingsinstallaties, kan ik in de uitvoering in één oogopslag kwaliteit onderscheiden. Mijn uitdaging is uitgangspunten bepalen die de veiligheid waarborgt en in de praktijk voor gebruiker en eigenaar werkbaar zijn.

Specialisaties: RWA- en brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.


Rob Verbiest

(+31) 6 52003295 | RVT@acuro.nl

Ervaren adviseur op het gebied van (brand)beveiligingsinstallaties, zowel brandtechnisch als qua regelgeving. Ondersteuning van klanten en / of collega’s bij complexe objecten en installaties en het vastleggen van de uitgangspunten. Door sterke affiniteit met (brand)regelgeving goed in staat om het voortouw te nemen in de afstemming met gebruiker, overheid, verzekeraars en andere betrokken partijen.

Specialisaties: brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.

Tevens gastdocent HIT-E (Avans+) en projectteringsdeskundige OAI (Soba).


Martijn van Grunsven

(+31) 6 11 38 44 04 | MvG@acuro.nl

Dé uitdaging in mijn werk is maatwerk leveren voor iedere klant en op zoek gaan naar de beste oplossing. Daarvoor is het soms noodzakelijk om de gebaande paden te verlaten en gelijkwaardigheid te onderbouwen.

Specialisaties: vast opgestelde brandblus- en beheersystemen.


Jeroen Kaper

(+31) 6 23315291 | JKR@acuro.nl

U bent gebaat bij een klantgerichte risico- en oplossingsgerichte aanpak bij uw brandveiligheidsvraagstuk. Want u hebt vrijheid nodig om uw bedrijfsproces uit te voeren, zonder dat dit afdoet van de noodzakelijke veiligheid. Ik wil in dit proces iedere klant ontzorgen, van ontwerp tot oplevering en beheer.

Specialisatie: projectmanagement.


Sieger van Helden

(+31) 6 41635566 |

30 jaar ervaring in brandveiligheid. Eerst als vrijwilliger de repressieve praktijk gezien en het effect van brand. Het is voor mij dé uitdaging om te beoordelen of brandwerende voorzieningen op de juiste wijze zijn aangebracht en onderhouden.

Specialisaties: bouwregelgeving, gelijkwaardigheid en brandbeveiligingsinstallaties.


Ron Koot

(+31) 6 86818333 | RKT@acuro.nl

Mijn passie is om samen met de opdrachtgever de beste oplossing te bieden voor het brandveiligheidsprobleem.
Ik ben technisch onderlegd en heb 20 jaar projectleiderservaring. Hierdoor ben ik in staat projecten te beheersen en resultaat te behalen.

Specialiteit: vast opgestelde brandblus- en beheersystemen.


Stef de Barse

(+31) 6 86861833 | SdB@acuro.nl

Sinds een paar maanden ben ik afgestudeerd als werktuigbouwkundige en wil ik graag de theorie koppelen aan de praktijk. Op dit moment ben ik bezig met de kwaliteitsverbetering rondom de blusgasinstallaties. Ik doe daarom onderzoek naar de stofeigenschappen van brandbare stoffen en de blusgasconcentraties van blusmiddelen.


Sebastiaan van Nooten

(+31) 6 86857590 | SvN@acuro.nl

Door mijn ervaring als repressief brandweerman kan ik mijn kennis inzetten door beide facetten van brandveiligheid dichter bij elkaar te brengen. Persoonlijke aandacht, klanttevredenheid en ontzorgen zijn voor hem belangrijk. Daarom ga ik net een stapje verder, mijn begeleiding eindigt niet bij oplevering.


Gerard Hoffmann

(+31) 6 86844014 | GHN@acuro.nl

Mijn specialisatie is integrale brandveiligheid en risicobeheersing. Bij iedere opdracht werk ik met een integrale- en doelgerichte werkwijze om risico’s te reduceren. Ik breng alle mogelijke oplossingen (in overleg met uw organisatie, maar ook de stakeholders) in kaart door ze te identificeren, in te schatten en te wegen. Zo komen we met elkaar tot de juiste oplossing.

Specialisatie: bouwregelgeving en gelijkwaardigheden


Tygho van Stam

(+31)6 86 86 52 84 | TvS@acuro.nl

Als integraal veiligheidskundige, afgestudeerd op organisatorische brandveiligheid, kijk ik vanuit een helikopter-view naar projecten en laat ik verschillende specialisaties en actoren samenkomen.

Door in het adviestraject zicht te houden op en in gesprek te blijven over de gevaren, risico’s en praktische maatregelen in uw organisatie komen we samen tot een realistisch en toepasbaar brandveiligheidsconcept.


Joost Westland

(+31)6 86 89 68 10 | JWD@acuro.nl

Vanuit mijn veiligheidskundige achtergrond met een integrale aanpak brandveiligheidsvraagstukken benaderen. Aan de hand van deze benadering wegen verschillende factoren mee, een scope van de factoren zijn: doelstelling betrokken partijen, scenario’s, risico’s en de human factor. Met deze integrale benadering met de hier bovengenoemde factoren uiteindelijk de gewenste doelstelling van de klant te realiseren.


Jelmer van Dooremolen

06-59 81 82 80 | JDN@acuro.nl

Als integraal veiligheidskundige met ervaring bij de vrijwillige brandweer, benader ik projecten met een pragmatische en doordachte blik. Door in het adviestraject praktisch en feitelijk te handelen, komen we samen tot de juiste oplossing voor uw probleem.