INCENDIO

“De (kansen en) gevolgen van een brand zijn situationeel afhankelijk. Wij vinden dat onze opdrachtgevers het recht hebben op inzicht in hun brandveiligheidsrisico’s en welke maatregelen of voorzieningen beschikbaar zijn om deze risico’s te beperken om vervolgens een bewuste afweging te maken welk brandveiligheidsniveau zij wil na streven”

Waarom

Wat is het doel van brandveiligheid voor uw specifieke situatie? Het is voor ons de dagelijkse vraag waarin wij ondernemingen en organisaties helpen om tot antwoorden te komen. Soms simpel, vaak complex en voor niemand hetzelfde.

Hoe

Wij zijn een onafhankelijk bureau, wij doen wat we beloven. Wij zeggen liever ‘nee’ of verwijzen door naar een juiste partner, dan dat wij een belofte niet waar kunnen maken. Beslissingen worden genomen op basis van kennis, niet op basis van aannames.

Wat

Brandveiligheid is een complex vakgebied. Incendio speelt een rol in de advisering van diverse brandveiligheidsvraagstukken. Per project of brandveiligheidsvraagstuk zal met u een plan van aanpak worden opgesteld.

Waarom

Het begint dus met “Waarom”. Wat is het doel van brandveiligheid voor uw specifieke situatie? Het is voor ons de dagelijkse vraag waarin wij ondernemingen en organisaties helpen om tot antwoorden te komen. Soms simpel, vaak complex en voor niemand hetzelfde.

Pas als het doel duidelijk is kan er worden bepaald hoe dat doel wordt bereikt. En wat er voor nodig is om daar te komen. Vaak uitgedrukt in bouwkundige, organisatorische en/of installatietechnische maatrelen. Juist in die mix ligt het vakgebied brandveiligheid waarin de professionals van Incendio zich op hun plek voelen.

Hierbij werken wij vanuit onze kernwaarden. Deze bepalen onze koers. Een koers bepaald vanuit de bedoeling! Ze zijn een deel van ons, komen voort uit onze passie en drijven ons en ons gedrag. In onze samenwerking met jou zal je ze herkennen.

Hoe

Onafhankelijk en betrouwbaar

Wij zijn een onafhankelijk bureau, wij doen wat we beloven. Wij zeggen liever ‘nee’ of verwijzen door naar een juiste partner, dan dat wij een belofte niet waar kunnen maken. Beslissingen worden genomen op basis van kennis, niet op basis van aannames.

Betrokken

Wij voelen ons verbonden met de organisatie en het werk dat wij doen met respect voor onze collega’s, klanten en stakeholders. Wij gaan voor het best haalbare resultaat en langdurige relaties. Onze jarenlange ervaring in de branche schijnt door in al onze diensten.

Inspirerend en lerend samenwerken

Wij inspireren onze klanten en de branche met onze manier van samenwerken. Door zelf open te staan en te leren van onze omgeving, blijven wij trendsettend en komen we samen tot het beste resultaat. Dit doen wij door een cultuur te koesteren waarbij ruimte is voor opbouwende kritiek en waarbij wij open staan voor elkaars nieuwe ideeën.

Wat

Advies

Brandveiligheid is een complex vakgebied. Incendio speelt een rol in de advisering van diverse brandveiligheidsvraagstukken. Per project of brandveiligheidsvraagstuk zal met u een plan van aanpak worden opgesteld. In dit plan wordt op een transparante wijze weergegeven welke diensten nodig zijn om uw vraagstukken te beantwoorden en welke rol Incendio daarin kan spelen.

Training

Verworven kennis moet je delen om deze beter tot zijn recht te laten komen. Daarom verzorgen wij uiteenlopende trainingen en seminars op het gebied van brandveiligheid. Niet vanuit een vast opleidingsaanbod, maar op maat gemaakte trainingen naar gelang de wensen en behoefte. Door onze jarenlange ervaring in het geven van trainingen zijn wij uitstekend in staat de theorie direct te vertalen naar praktijksituaties en deze af te stemmen op uw situatie.

Onderzoek

Wij werken vanuit de gedachte dat oplossingen gestoeld moeten zijn op gefundeerd onderzoek. Daarom besteden wij veel aandacht aan het uitvoeren van feitelijk onderzoek en deelname aan ontwikkelings- en opleidingsprogramma’s en kenniswerkgroepen. Deze kennis gebruiken wij als motivatie en ondersteuning in onze adviezen en trainingen.