Stuur een bericht

info@incendio.nl

WC De Hoven

Branddetectie- en ontruimingsalarmsystemen
Brandveiligheids-concepten
Rook- en warmte afvoer systemen

In 2018 is door van der Vorm Vastgoed een traject opgestart om de brandbeveiligingsinstallaties, bestaande uit een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in het gehele winkelcentrum en een rookbeheersingsinstallatie in de passage van het winkelcentrum te voorzien van een inspectie certificaat. Incendio is door van der Vorm Vastgoed benaderd om in dit gehele traject te adviseren. De status van de aanwezige installaties zijn wisselend van niet aanwezig in delen van het winkelcentrum tot een recent aangebracht ontruimingsalarminstallatie in de passage. Voor de installaties ontbraken tevens de nodige uitgangspunten. In een project van deze omvang zijn er meerdere aspecten van belang welke niet per definitie zijn afgedekt door volgen van het Inspectieschema. Aan Incendio is opdracht verstrekt om het gehele certificeringstraject, begonnen met een onderzoek in het archief van de gemeente Delft, het opstellen van de uitgangspuntendocumenten voor de installaties, het realisatie proces tot en met de eindinspectie bij oplevering door het inspectiebureau te begeleiden en te adviseren. Gedurende dit traject worden specifieke keuzes gemaakt welke van invloed zijn op de lange termijn (kosten), het gebruiksgemak, de technische levensduur (uitvoeringskwaliteit) en het voorkomen van (juridische) conflicten. Hierin treed Incendio op als uitvoerende partij (opstellen van uitgangspunten) en als ondersteunende partij in het toezien op de kwaliteit en uitvoering van de ontwerpdocumenten en de realisatie en oplevering van de brandbeveiligingsmaatregelen (en alles wat daarmee samenhangt) met als de doel de belangen van de eigenaar te bewaken.

Periode

2018 – Nog lopend

Opdrachtgever

Van der Vorm Vastgoed

Plaats

Delft

Willem Plaisier


(+31) 6 15668534
logo-incendio-acuro-white

Links

Bezoek adres

Online

Maarssenbroeksedijk 13a
3542 DL Utrecht

www.incendio.nl
info@incendio.nl

Ontwerp & ontwikkeling door Pro Sign Services.