Profiel

Op basis van onze kennis van risicobeoordelingen, brandbeveiligingsinstallaties, bouw- en milieuregelgeving en de brandweerorganisatie in Nederland zijn wij in staat om bedrijven en instellingen optimaal te helpen in het oplossen van hun brandveiligheidsvraagstukken. Wij voelen ons thuis in meer complexere omgevingen zoals ziekenhuizen, hoogbouw, warehousing, op- en overslag van gevaarlijke stoffen en industriële omgevingen. Wij zien uitdaging in die situaties waar de standaardoplossingen of regelgeving geen mogelijkheden meer zien. Juist daar komt onze kennis tot zijn recht.