fire-icon-white

Brandveiligheids-
concepten

smokedetector-icon-white

Branddetectie- en
ontruimingsalarmsystemen

sprinkler-icon-white

Brandbeheersings- en
blussystemen

openfire-icon-white

Brandveiligheids-
concepten

Welkom bij INCENDIO

Op basis van onze kennis van risicobeoordelingen, brandbeveiligingsinstallaties, bouw- en milieuregelgeving en de brandweerorganisatie in Nederland zijn wij in staat om bedrijven en instellingen optimaal te helpen in het oplossen van hun brandveiligheidsvraagstukken. Wij voelen ons thuis in meer complexere omgevingen zoals ziekenhuizen, hoogbouw, warehousing, op- en overslag van gevaarlijke stoffen en industriële omgevingen. Wij zien uitdaging in die situaties waar de standaardoplossingen of regelgeving geen mogelijkheden meer zien. Juist daar komt onze kennis tot zijn recht.

Advies

advisering van brandbeveiligingsvraagstukken

Training

uiteenlopende trainingen en seminars

Onderzoek

kennis gebruiken als motivatie en ondersteuning